Sources Chrétiennes

Programme de recherche pour l'édition des textes chrétiens anciens

« Sources Chrétiennes »

« Sources Chrétiennes »

 

« Sources Chrétiennes » (Keresztény Források) fő tevékenységi körébe tartozik az ókori kereszténység legfontosabb dokumentumainak, azaz az Egyházatyák és más ókeresztény írók műveinek, valamint a nyomdokaikat követő középkori szerzők írásainak kétnyelvű kiadása, az eredeti görög, latin, ill. egyéb keleti nyelven, valamint annak francia fordításában.

E szövegek alapvetően fontosak mindazok számára, akik a keresztény apologetika problémáival, a teológia kialakulásával és fejlődésével foglalkoznak, valamint a vallásos filozófia, a lelkiség, az exegézis, az erkölcstan és az aszketika iránt érdeklődnek. Éppenúgy nélkülözhetetlen ezeknek az írásoknak a tanulmányozása a történészek számára, akik a különféle civilizációk, kultúrák, intézmények kutatásával, irodalom- és nyelvtörténettel (elsősorban görög és latin), valamint szellem-, filozófia-, és vallástörténettel foglalkoznak.

A művek teljes terjedelmükben kerülnek publikálásra. A sorozat köteteiben az eredeti görög vagy latin nyelvű szöveg a baloldalon található a mai tudományos követelményeknek megfelelő szerkesztésben, míg vele szemben az új francia fordítás kap helyet a szöveg megértését és tanulmányozását segítő kiegészítő apparátussal (bevezetés, jegyzetek, indexek stb.).

A párizsi Éditions du Cerf gondozásában megjelent teljes sorozat az alábbi honlapon konzultálható :

http://www.editionsducerf.fr/html/index/collection.asp?n_col_cerf=209&id_theme=2&id_cat=99

A sorozat alapítói :† Cardinal Jean Daniélou, s.j., † Cardinal Henri de Lubac, s.j., † Claude Mondésert, s.j.
A sorozat szerkesztője : Bernard Meunier, CNRS.

A « Sources Chrétienne » 1976-tól a CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Nemzeti Tudományos Kutatóközpont) által elismert intézet, mint « Unité de Recherches Associée » (Társ-Kutatóegység), majd « Unité Mixte de Recherches » (UMR, Vegyes Kutatóegység). 2003 januárjában a Nemzeti Kutatóközpont létrehívta a több kutatóegységet tömörítő UMR 5189 HISOMA nevű szervezetet (« Histoire et Sources des Mondes Antiques – Institut Courby – Institut des Sources Chrétiennes ») a « Maison de l'Orient et de la Méditerranée » (A Kelet és a Mediterráneum Háza) intézet részeként. A Nemzeti Kutatóközponthoz tartozó kutatók ennek a szervezetnek a keretében dolgoznak. A « Sources Chrétiennes » társult intézete az « Université Lumière Lyon II » -nek is, melynek számos professzora működik közre az Intézet tevékenységeiben. A különböző érdeklődésű kutatók s az Intézet tulajdonképpeni csoportjának társult tagjai a kutatás különböző területein működnek együtt, egyénileg vagy csoportmunkában gondoskodva egy-egy kötet kiadási munkálatairól.

Kiadási munkálatai folytonosságának biztosítása végett, az Intézet kiszélesítette tevékenységét, amint ez a honlap oldalain nyomon követhető. Ilymódon

  • hozzájárul az új tudományos kiadók elengedhetetlenül fontos és sürgős munkájához
  • fejlődési irányt ad a patrisztikus tanulmányok és kiadások számára nemzetközi együttműködést is felhasználva.
A « Sources Chrétiennes » Barátainak Egyesülete (L'Association des Amis de « Sources Chrétiennes »)

Az 1956-ban alapított Egyesület jogi személy szintjére emelte az addigi titkárságot, amely 1969-ben felvette a « Sources Chrétienne » Intézet nevet.

Az Egyesület célja az Intézetnek, mint a sorozat kiadását és a patrisztikus kutatást biztosító nélkülözhetetlen szervezetnek, erkölcsi és anyagi támogatása. Az Egyesület ezen kívül igyekszik előmozdítani a rendelkezésére álló eszközökkel a kereszténység történetének tárgyilagos megismerését és tanulmányozását.

Az Egyesület tagjainak száma – a jótevőkkel és az alapítókkal együtt – napjainkban meghaladja az ezret. A tagok évente két értesítőből tájékozódhatnak az Egyesület tevékenységéről.

Az Egyesület elnöke : Jean-Dominique Durand
Általános titkára : Dominique Gonnet, s.j.

Les Éditions du Cerf

A « Sources Chrétiennes » merész vállalkozásához olyan vallási és teológiai publikációkkal foglalkozó kiadóra volt szükség, amely a patrisztikus irodalom iránti lelkesedést osztva felvállalja az ezzel járó kockázatokat. A « Cerf » Kiadó vállalta ezt a feladatot. A hatvan év óta tartó együttműködés szorosra fűzte a munka- és baráti kapcsolatokat a « Sources Chrétienne » és a « Cerf » között.

A dominikánusok által több mint hetven évvel ezelőtt alapított « Cerf » jelenleg Franciaország legnagyobb vallási-teológiai műveket megjelentető könyvkiadója.

A « Cerf » kiadványai az Les Éditions du Cerf c. honlapon konzultálhatók.

Éditions du Cerf
24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél. 01 44 18 12 12 - Fax 01 45 56 04 27
http://www.editionsducerf.fr

traduction par Tibor Bartók.

Base de données des auteurs patristiques

Bible et patristique sur internet

AASC

Editions du Cerf

site de recherche de Biblindex

Catalogue de la bibliothèque

Logo MOM Logo CNRS Logo université Lumière Lyon 2 Logo Hisoma