Sources Chrétiennes

Programme de recherche pour l'édition des textes chrétiens anciens

« Sources Chrétiennes »

« Sources Chrétiennes »

Paru en traduction slovaque avec le texte critique de SC : Egeria : pút do Svätej zeme : Itinerarium Egeriae / Helena Panczová. - Bratislava : TF TU, 2006. - ISBN 80-7141-539-1.

Hlavnou aktivitou Sources Chrétiennes je vydávanie hlavných textov zakladateľov kresťanstva, teda cirkevných otcov  (staroveké grécke, latinské a orientálne texty s určitým preklenutím až do obdobia stredoveku)  v ich pôvodnej reči, doložené francúzskym prekladom.

Tieto texty budú zaujímať všetkých tých, ktorí študujú problematiku kresťanskej apologetiky, vznik a vývoj teológie, náboženskú filozofiu a spiritualitu, exegézu, morálku a asketiku. Tieto texty sú rovnako nevyhnutné pre historikov v nasledujúcich oblastiach:  história civilizácií alebo „kultúr“, inštitúcií, dejiny literatúry a jazykov (najmä latinského a gréckeho); dejiny filozofických a náboženských idei. 

Diela sú publikovane integrálne. Jednotlivé zväzky tejto zbierky ponúkajú na ľavej strane originálny text, grécky alebo latinsky, spracovaný podľa dnešných vedeckých požiadaviek, a na pravej strane je novy francúzsky preklad, ako aj iné časti (úvody, poznámky, index, atd.), ktoré uľahčia štúdium a porozumenie textu.

Pre nahliadnutie kompletnej zbierky, publikovanej v Éditions du Cerf v Paríži:

http://www.editionsducerf.fr/html/index/collection.asp?n_col_cerf=209&id_theme=2&id_cat=99

Zakladatelia: :† kardinál Jean Daniélou SJ; † kardinál Henri de Lubac SJ; † Claude Mondésert SJ

Riaditeľ : Bernard Meunier, CNRS.

CNRS uznala v roku 1976, Inštitút Sources Chrétiennes ako „Unité de Recherches Associée“ neskôr ako  „Unité Mixte de Recherches“.

V januári 2003 CNRS schválila existenciu l'UMR 5189 HISOMA " Histoire et Sources des Mondes Antiques - Institut Courby - Institut des Sources Chrétiennes", ako súčasť  Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Vedci a výskumníci, pracujúci CNRS, pracujú v rámci tejto štruktúry. Inštitút je rovnako priradený k univerzite Université Lumière Lyon II. Mnohí vyučujúci z tejto univerzity sa zúčastňujú týchto aktivít. Výskumníci rôzneho pôvodu sa snažia navzájom úzko spolupracovať. Pridružení členovia, patriaci priamo k výskumnej skupine, spolupracujú v rozličných oblastiach výskumu a podieľajú na príprave jednotlivého diela sami alebo v spolupráci s inými.

Aby sa zabezpečila kontinuita vydavateľskej prace, Inštitút rozčlenil svoje aktivity, ako to možno vidieť na ďalších stránkach, teda tým, že :

  • Sa podieľa na nevyhnutnej a potrebnej formácii nových vedeckých vydavateľov,  
  • Utvára základ vývoja a orientácie patristických štúdií a edícií, spolupodieľajúc sa na medzinárodnej spolupráci.

Asociácia priateľov « Sources Chrétiennes »

Asociácia vznikla v roku 1956, z dôvodu potreby dať právny a legálny základ sekretariátu, ktorý sa v roku 1969 stal Inštitútom Sources Chrétiennes.

Cieľom tejto Asociácie je podporovať morálne a finančne Inštitút Sources Chrétiennes, ktorý je nevyhnutný pre existenciu zbierky Sources Chrétiennes a centra patristického výskumu.  Asociácia sa pomocou prostriedkov, ktorými disponuje, snaží podporovať štúdium a objektívne poznanie histórie kresťanstva.

Asociácia sa skladá z členov, dobrodincov a zakladateľov, čo tvorí teraz viac ako tisíc členov, ktorí dostavajú časopis dvakrát za rok.

Prezident : Jean-Dominique Durand

Generálny sekretár : Dominique Gonnet, s.j.

Vydavateľstvo Cerf

Na tento odvážny projekt « Sources Chrétiennes », bolo potrebné aj náboženské vydavateľstvo, ktoré by malo tu istú vášeň a bol by pripravený zdieľať možné risky. Týmto vydavateľstvom sa stal „CERF“. Šesťdesiat rokov spolupráce ešte viac utužili vzájomné puto prace a priateľstva.

Vydavateľstvo Cerf bolo založené pred sedemdesiatimi rokmi reholou dominikánov a dnes predstavujú vo Francúzsku hlavne náboženské vydavateľstvo.

traduction par Milos Lichner

Base de données des auteurs patristiques

Bible et patristique sur internet

AASC

Editions du Cerf

site de recherche de Biblindex

Catalogue de la bibliothèque

Logo MOM Logo CNRS Logo université Lumière Lyon 2 Logo Hisoma