Sources Chrétiennes

Programme de recherche pour l'édition des textes chrétiens anciens

Sources Chrétiennes (Krščanski Viri)

Sources Chrétiennes (Krščanski Viri)

 

Bistvena dejavnost Sources Chrétiennes (Krščanski Viri) je izdajanje temeljnih besedil krščanstva. Gre za besedila cerkvenih očetov (antični grški, latinski in orientalski teksti z nekaterimi srednjeveškimi nadaljevanji) v njihovem izvirnem jeziku z ustreznim francoskim prevodom.

Za ta besedila se zanimajo vsi tisti, ki proučujejo področja, kot so: vprašanja krščanske apologetike, teologija v njenem nastajanju in razvoju, religiozna filozofija in duhovnost, svetopisemska eksegeza, morala in askeza. Besedila cerkvenih očetov so prav tako neobhodna za zgodovinarje na sledečih področjih: zgodovina civilizacij, kultur in ustanov, zgodovina književnosti in jezikov (predvsem grškega in latinskega) ter zgodovina idej, filozofije in religije.

Dela so objavljena v celoti. Knjige zbirke Sources Chrétiennes ponujajo na levi strani izvirno besedilo v grščini ali v latinščini, razporejeno glede na sodobne znanstvene zahteve. Na desni strani pa pa se nahajajo tako novi francoski prevod kakor tudi pripomočki (uvodi, opombe, kazala) za olajšanje razumevanja in študija.

Za pogled celotne zbirke, izdane pri Editions du Cerf v Parizu, klikni tukaj:

http://www.editionsducerf.fr/html/index/collection.asp?n_col_cerf=209&id_theme=2&id_cat=99

Ustanovitelji : † Kardinal Jean Daniélou, DJ; † Kardinal Henri de Lubac, DJ; † Claude Mondésert, DJ.

Direktor: Bernard Meunier, CNRS.

Ustanova Sources Chrétiennes je od leta 1976 priznana pri CNRS kot Enota pridruženih raziskav (Unité de Recherches Associée) in kot Mešana enota za raziskave (Unité Mixte de Recherches).

Januarja 2003 je CNRS potrdil obstoj UMR 5189 HISOMA “Histoire et Sources des Mondes Antiques – Institut Courby – Institut des Sources Chrétiennes” v okviru Maison de l'Orient et de la Méditerranée.

Raziskovalci in osebje CNRS delajo in predstavljajo jedro ustanove Sources Chrétiennes. Ustanova je pridružena tudi k Université Lumière Lyon II, kjer več predavateljev sodeluje pri njenih dejavnostih.

Ta skupina raziskovalcev z raznovrstnimi izkušnjami deluje na gibčen in prilagodljiv način. Pridruženi člani skupine, ki sodelujejo na različnih področjih raziskav, so odgovorni za izdajo določene knjige zbirke kot posameznik ali kot skupina.

Da bi zagotovili nemoteno delovanje izdajalskih nalog je Ustanova obogatila svoje dejavnosti, tako da:

  • prispeva k neobhodni in nujni formaciji novih znanstvenih izdajalcev,
  • sestavlja enega od polov razvoja in usmerjevanja patrističnih študijev in zbirk še posebej z mednarodnim sodelovanjem.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1956 z namenom, da bi tajništvo Sources Chrétiennes pridobilo pravni status, ki je leta 1969 postal Inštitut (Ustanova) “Sources Chrétiennes”.

Namen Društva je moralno in denarno podpirati Inštitut kot nujno potreben člen za življenje zbirke in središča patrističnih študijev. Društvo poleg tega spodbuja študij in poznavanje zgodovine krščanstva.

Društvo sestavljajo pridruženi člani, dobrotniki in ustanovitelji. Danes več kot tisoč članov dvakrat letno prejema glasilo društva.

Predsednik: Jean-Dominique Durand

Glavni tajnik: Dominique Gonnet, DJ

Ob strumnem podvigu “Sources Chrétiennes” je bilo potrebno najti založnika, ki bi čutil podobno zavzetost in bi bil pripravljen sprejeti podobna tveganja. Ta založnik je tako postal Cerf. Šestdeset let sodelovanja so še bolj utrdila delovne in prijateljske vezi.

Založba Cerf, ki so jo pred več kot sedemdesetimi leti ustanovili dominikanci, predstavlja najpomembnejšega verskega založnika v Franciji.

Éditions du Cerf

24, rue des Tanneries, 75013 Paris

Tél. 01 44 18 12 12 - Fax 01 45 56 04 27

http://www.editionsducerf.fr

traduction par Peter Rozic

Base de données des auteurs patristiques

Bible et patristique sur internet

AASC

Editions du Cerf

site de recherche de Biblindex

Catalogue de la bibliothèque

Logo MOM Logo CNRS Logo université Lumière Lyon 2 Logo Hisoma