Sources Chrétiennes

Programme de recherche pour l'édition des textes chrétiens anciens

Programma voor de Studie van Christelijke Bronteksten

Programma voor de Studie van Christelijke Bronteksten

“Sources Chrétiennes” (Programma voor de Studie van Christelijke Bronteksten) is sinds haar oorsprong gelegen in Lyon en heeft als kerntaak de uitgave en vertaling van christelijke teksten uit de eerste eeuwen na Christus en van de teksten van de kerkvaders (Griekse, Latijnse en Oosterse teksten uit de Oudheid, met enkele uitlopers naar de middeleeuwen toe). Deze teksten worden in hun oorspronkelijke taal uitgegeven, geflankeerd door een Franse vertaling en voorzien van een inleiding en verklarende aantekeningen. Op dit moment maakt het instituut deel uit van de UMR 5189 HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques) (Geschiedenis en Bronnen van de Klassieke Oudheid).

 

Deze christelijke bronteksten zijn onontbeerlijk voor iedereen die zich toelegt op theologie, geschiedenis en christelijke literatuur. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om exegese, christelijke apologetiek, religieuze filosofie, spiritualiteit, moraalfilosofie en ascese. Ze zijn eveneens belangrijk voor de studie van de cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van de christelijke instellingen, literatuurgeschiedenis en diachrone taalkunde (vooral Latijn en Grieks), en ideeëngeschiedenis.

 

Ieder werk wordt in zijn geheel gepubliceerd. Afgezien van enkele teksten in Oosterse talen zijn alle volumes van de collectie tweetalig: ze bieden op de linker pagina de originele antieke tekst, uitgegeven volgens hedendaagse wetenschappelijke criteria of overgenomen uit een moderne kritische editie. Op de rechterpagina wordt een nieuwe Franse vertaling geboden, uitgebreid met alle elementen die het begrip of de studie van de tekst vergemakkelijken (inleiding, noten, index en dergelijke).

Traduction: Nicolas ...  et Sarah Van Pee

Base de données des auteurs patristiques

Bible et patristique sur internet

AASC

Editions du Cerf

site de recherche de Biblindex

Catalogue de la bibliothèque

Logo MOM Logo CNRS Logo université Lumière Lyon 2 Logo Hisoma